Üldtingimused

1. Käesolevad müügitingimused kehtiva www.kleidipood.eu (edaspidi internetipoes), mida haldab Kleidipood OÜ;
2. Müügitingimused reguleerivad Kleidipood OÜ (edaspidi müüja) ja internetipoes ostu sooritava isiku (edaspidi klient) vahelisi tekkivaid õigussuhteid;
3. Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest;
4. Internetipoes ostu vormistamisega kinnitab klient, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima;
5. Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Kliendi jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused