Isikuandmete käitlemine

1. Klient annab internetipoe kasutamisega nõusoleku müüjale (isikuandmete töötlejaks on Kleidipood OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;
2. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks;
3. Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega;
4. Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.